TUOMO KANGASLUOMA

PSYKOTERAPIAPALVELUT

TUOMO KANGASLUOMA

Tuomo Kangasluoma | Psykoterapeutti

KOULUTUS JA ERITYISOSAAMINEN

– Sosionomi (AMK) 1998
– Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ET 2009
– Perhe- ja paripsykoterapeutti 2022.
– Kela ja Valvira pätevyydet 2009
– Kelan palveluntuottaja, terapiat 16-67 -vuotiaille
– Erityisosaaminen: Ratkaisukeskeisyys, kriisi-interventiot, depression hoito sekä pari- ja perheterapiat.
– EMDR I ja II -tasot 2016.
– Kriisi- ja traumatyön opintoja.

EMDR-TERAPIA

RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

PSYKOTERAPIA

Psykoterapia on terveydenhuollon palvelu, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia ja elämänkriisejä psykologisin menetelmin. Hoito perustuu keskusteluun, mutta prosessoinnin apuna voidaan käyttää myös erilaisia terapeuttisia menetelmiä. Psykoterapiaan voi hakeutua joko yksityisesti omalla kustannuksella, Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian kautta tai sitä on mahdollisuus saada rajoitetusti myös julkisen terveydenhuollon kautta. Alle 16-vuotiaiden psykoterapiasta vastaa pääosin julkinen terveydenhuolto.

RATKAISUKESKEISYYS

Ratkaisukeskeisyys psykoterapiassa on käytännön strategia, joka antaa
välineitä toimia ongelmatilanteissa. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa
osallistujien osaamista ja onnistumisen kokemuksia hyödynnetään arkisten
ja elämänarvoja toteuttavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisuja
etsitään suuntaamalla työskentely resursseihin ja tulevaisuuteen.

EMDR

EMDR-terapia on silmänliikkeisiin perustuva terapeuttinen lähestymistapa, jota käytetään yleisesti psyykkisten traumojen hoidossa. Menetelmässä yhdistyy useiden erilaisten terapiasuuntausten puolia. EMDR on monivaiheinen ja erittäin asiakaskeskeinen hoitotapa, joka on alkujaan kehitetty traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) ja traumatisoituneen muistin hoitoon. EMDR:n avulla voidaan hoitaa myös fobioita, paniikkikohtauksia, esiintymispelkoja, ahdistusta, riippuvuutta, stressiä ja pitkittynyttä surureaktiota. EMDR ei ole itsenäinen terapiasuuntaus, vaan se on terapeutin työväline, joka yhdistyy muuhun terapiaprosessiin.

>> Lue lisää kuntoutuspsykoterapiasta: https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
>> Näin haet kuntoutuspsykoterapiaa: https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-nain-haet

TUOMO KANGASLUOMA

OTA YHTEYTTÄ

YHTEYSTIEDOT

VASTAANOTTO:
Lassilantie 12 1krs, 62100 Lapua
(entinen valtion virastotalo)

PUHELIN:
050-342 1970

SÄHKÖPOSTI:
tuomo.kangasluoma@netikka.fi

Tuomo Kangasluoma - Vastaanotto

TUOMO KANGASLUOMA

PSYKOTERAPIAPALVELUT